Tilausehdot

Näiden ehtojen tarkoituksena on osapuolia sitovasti määritellä ehdot, joiden mukaisesti Sequre Oy (jäljempänä "IS") tarjoaa internetsivuillaan Inter-Style tuotteita. Ehtojen tarkoituksena on määritellä IS:in ja käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet. 

Palvelu sijaitsee IS:in tai kolmannen osapuolen ylläpitämällä palvelinlaitteistolla. Mikäli palveluun sisältyy erillisen internetlinkin välityksellä muiden palveluntuottajien palveluja (rahtipalvelut, maksun välityspalvelut), sovelletaan niihin kyseisen palveluntuottajan omia ehtoja eikä IS vastaa kyseisen palveluntuottajan toiminnasta tai tämän myymien palveluiden sisällöstä. Tuotteiden ja palveluiden kulloinkin voimassa olevat hinnat ilmenevät palvelun internetsivuilla olevista tuote- ja palvelukohtaisista hinnastoista. Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero. IS varaa oikeuden perua tilaus selkeän hinnoitteluvirheen johdosta, muuttaa kulloinkin voimassaolevia hintoja sekä maksuehtoja.

IS voi muuttaa näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjän tulee siis kulloinkin tutustua tarkasti näihin ehtoihin ja sitoutua noudattamaan näitä käyttö- ja toimitusehtoja palvelua käyttäessään. Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ilman rajoituksia tai varauksia ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli palvelun käyttäjä ei hyväksy näiden käyttö- ja toimitusehtojen kaikkia ehtoja tai jos palvelun käyttäjällä ei ole laillista oikeutta tai valtuutusta hyväksyä näitä ehtoja, ei käyttäjä saa käyttää palvelua. 

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan IS:in mahdolliset vahingot sekä puolustamaan niitä ja vapauttamaan ne vastuusta koskien vaatimuksia tai menetyksiä, jotka se kärsii sen seurauksena, että käyttäjä on loukannut kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muuta oikeutta. IS ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi vahingot, jotka johtuvat voittojen, käytön, tietojen tai muiden aineettomien hyödykkeiden menetyksestä, liiketoimintaan liittyvien tietojen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai taloudellisesta tappiosta, jotka aiheutuvat palvelun käytöstä tai siitä, ettei sitä voida käyttää. 

IS ei valvo eikä voi valvoa tietojen kulkua Internetissä. Tietojen kulku riippuu suureksi osaksi kolmansien osapuolten toimittamien tai valvomien Internet-palveluiden toiminnasta. Kolmansien osapuolten toiminta tai toimimatta jättäminen voi ajoittain heikentää tai katkaista yhteydet Internetiin. IS ei voi taata, ettei keskeytyksiä palvelun käytössä ilmene, eikä IS vastaa vahingosta, joka aiheutuu tai liittyy tällaisiin keskeytyksiin. 

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot, jotka käyttäjä tai muu henkilö, jolla käyttäjän asiakastunnuksen kautta on pääsy palveluun aiheuttaa loukkaamalla näitä ehtoja. Käyttäjä vastaa kaikesta omilla tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. 

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli näistä ehdoista, tuotteiden tai palveluiden tarjoamisesta verkossa aiheutuu riitaisuuksia, ratkaistaan ne Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne oman kotipaikkakuntansa käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi lisäksi saattaa riitaisuudet kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.